Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Katsastukseen vaaditaan myös OBD testi, saat sen kätevästi meiltä.

OBD-diagnoosi

OBD (On-Board Diagnostics) eli ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmän tehtävä on valvoa kaikkia päästöihin vaikuttavia komponentteja ja toimintoja. Mahdolliset viat ilmoitetaan kuljettajalle vikamerkkivalolla. OBD-järjestelmä otettiin USA:ssa käyttöön vuonna 1988. Kyseessä oli OBD I-järjestelmä, joka on nykyisen OBD II-järjestelmän ensimmäinen versio. OBD II otettiin USA:ssa käyttöön vuonna 1994. OBD II tuli pakolliseksi bensiinikäyttöisissä autoissa Euroopassa EURO 3 –päästömääräysten myötä vuonna 2001. Dieselkäyttöisissä autoissa OBD II tuli pakolliseksi vuonna 2003.

OBD-diagnoosi on kohtuullisen helppo suorittaa, mutta se vaatii erityisen diagnoositesterin, jotta saadaan mahdollisimman tarkkaa tietoa auton järjestelmästä.

OBD-diagnoosissa on tietty protokolla, jota seurataan. Ensimmäisenä testeri kiinnitetään OBD-pistokkeeseen, jota kautta suoritetaan järjestelmän diagnoositietojen sekä rakenneinformaation luku. Seuraavaksi luetaan vikamuisti, josta selviää mahdolliset syyt vikavalon syttymiseen. Saadut tulokset tulostetaan, jotta voidaan seurata syttyykö sama vika uudelleen. Seuraavassa vaiheessa vikamuisti tyhjennetään, jonka jälkeen voidaan seurata syntyykö vika uudelleen.